Verklaring inzake gegevensbescherming van OMAX

Onze verklaring inzake gegevensbescherming is vanaf 23 mei 2018 van kracht.

OMAX Corporation doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft de gegevensverzameling door ons bedrijf.

Als u vragen hebt over deze verklaring inzake gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via omax@omax.com.

1. Gegevensverzameling

Deze verklaring inzake gegevensbescherming heeft betrekking op klantgegevens die worden verzameld via onze websites(www.omax.com, www.protomax.com, community.protomax.com, support.omax.com, marketplace.omax.com, global.omax.com), tijdens vakbeurzen en evenementen, via e-mail, telefonisch en tijdens persoonlijke interacties met OMAX.

De websites van OMAX Corporation kunnen links naar andere websites bevatten. OMAX is niet verantwoordelijk voor de gegevensverzamelingspraktijken of de inhoud van dergelijke andere websites. Het Bedrijf moedigt u aan om de verklaringen inzake gegevensbescherming van andere websites te bekijken om hun gegevensverzamelingspraktijken te begrijpen.

2. Verzamelde persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens van klanten variëren afhankelijk van de bron van verzameling en het beoogde gebruik van de gegevens. Bijvoorbeeld: informatieverzoeken op de website waarbij u uw naam, e-mail, telefoonnummer of postcode (indien regionaal van toepassing) dient te verstrekken. Bedrijfsnaam en website-adres zijn optioneel. In sommige regio's dient u uw OMAX-accountnummer, machine-serienummer(s) en uw bedrijfsnaam te verstrekken.

Het Bedrijf gebruikt de van u verzamelde gegevens om te reageren op uw informatieverzoeken, technische verzoeken en ondersteuningsverzoeken en om u aanbiedingen of informatie te verstrekken waarvan wij denken dat u die interessant vindt. OMAX zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen. OMAX kan uw gegevens doorsturen naar een OMAX-distributeur als het bedrijf van mening is dat de distributeur een geschiktere partij is om uw verzoek te beantwoorden. OMAX kan uw gegevens ook doorsturen naar onze financieringspartners op basis van uw verzoek.

Terwijl u op de websites van het bedrijf navigeert, kan OMAX ook gegevens verzamelen door het gebruik van algemeen gebruikte tools voor het verzamelen van gegevens, zoals cookies en webbeacons ("Websitenavigatie-informatie"). Navigatie-informatie over de website omvat standaardinformatie van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw Ip-adres (Internet Protocol), alsmede de handelingen die u verricht op de websites van het bedrijf (zoals de bekeken webpagina's en de aangeklikte links).

3. Gebruik van door OMAX verzamelde gegevens

Het bedrijf gebruikt uw gegevens om uw verzoeken te beantwoorden. Als u bijvoorbeeld een "contactformulier" op onze website invult, dan gebruikt het bedrijf de verstrekte gegevens om contact met u op te nemen inzake uw interesse in OMAX-producten.

Het Bedrijf kan uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Het bedrijf kan bijvoorbeeld de door u verstrekte gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om u informatie toe te sturen over het bedrijf en zijn partners, zoals informatie over producten, promoties of evenementen.

OMAX gebruikt websitenavigatie-informatie om de websites van het bedrijf te beheren en te verbeteren. Het Bedrijf kan ook websitenavigatie-informatie gebruiken in combinatie met uw gegevens om u gepersonaliseerde informatie over het bedrijf te verstrekken.

4. Websitenavigatie-informatie

OMAX.com gebruikt algemeen gebruikte tools voor het verzamelen van gegevens, zoals cookies en webbeacons, om gegevens te verzamelen terwijl u op de websites van het bedrijf navigeert ("Websitenavigatie-informatie"). In dit gedeelte beschrijven we welke soorten websitenavigatie-informatie het Bedrijf kan verzamelen en hoe het Bedrijf deze gegevens kan gebruiken.

Cookies 

OMAX.com gebruikt cookies om interacties met de websites van het bedrijf gemakkelijk en zinvol te maken. Als u één van de websites van het Bedrijf bezoekt, dan sturen de servers van OMAX een cookie naar uw computer. Een cookie alleen kan niet gebruikt worden om u te identificeren. Een cookie herkent alleen uw webbrowser. Tenzij u ervoor kiest om uzelf te identificeren aan OMAX.com, hetzij door te reageren op een promotionele aanbieding, het openen van een Support-account, of het invullen van een webformulier, blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies bestaan slechts gedurende één sessie. Deze cookies verdwijnen van uw computer wanneer u uw browsersoftware afsluit of uw computer uitschakelt. Permanente cookies blijven op uw computer bewaard nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer hebt uitgeschakeld.

Als u ervoor hebt gekozen om u te identificeren op OMAX-websites, gebruikt het Bedrijf sessiecookies die gecodeerde informatie bevatten om het Bedrijf in staat te stellen u te identificeren. Telkens wanneer u inlogt bij onze Support-sectie, wordt een sessiecookie met een gecodeerde, unieke identificatiecode die aan uw account is gekoppeld, in uw browser geplaatst. Deze sessiecookies stellen het Bedrijf in staat om u op unieke wijze te identificeren wanneer u bij de Service bent ingelogd en om uw online downloads en verzoeken te verwerken. Sessiecookies zijn nodig om de Support-sectie van de website te gebruiken.

OMAX gebruikt permanente cookies die alleen het Bedrijf kan lezen en gebruiken om browsers te identificeren die eerder de websites van het Bedrijf hebben bezocht. Wanneer u de websites van OMAX bezoekt, wordt een unieke identificatiecode gekoppeld aan een permanente cookie die het bedrijf in uw webbrowser plaatst. Het Bedrijf is bijzonder voorzichtig met de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die in permanente cookies wordt opgeslagen. Het Bedrijf slaat bijvoorbeeld geen rekeningnummers of wachtwoorden op in permanente cookies. Als u de mogelijkheid van uw webbrowser om cookies te accepteren uitschakelt, dan kunt u wel navigeren op de websites van het Bedrijf, maar kunt u geen gebruik maken van de Support-sectie van OMAX.com.

OMAX kan gegevens uit sessie- en permanente cookies gebruiken in combinatie met de door u verstrekte gegevens om u informatie over het Bedrijf te verstrekken.

Webbeacons

OMAX gebruikt webbeacons alleen of in combinatie met cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de websites van het Bedrijf door klanten en bezoekers en de interactie via e-mail van het Bedrijf. Webbeacons zijn duidelijke elektronische afbeeldingen die bepaalde soorten gegevens op uw computer kunnen herkennen, zoals cookies, wanneer u een bepaalde website hebt bekeken die aan het webbeacon is gekoppeld en een beschrijving van een website die aan het webbeacon is gekoppeld. OMAX kan bijvoorbeeld webbeacons in marketinge-mails plaatsen die het Bedrijf informeren wanneer u op een link in de e-mail klikt die u naar een van de websites van het Bedrijf leidt. OMAX gebruikt webbeacons om de websites en e-mailcommunicatie van het Bedrijf te beheren en te verbeteren.

IP-adressen

Wanneer u OMAX-websites bezoekt, verzamelt het bedrijf uw IP-adres(sen) (Internet Protocol) om niet-persoonlijk identificeerbare gegevens te volgen en samen te voegen. OMAX-websites gebruiken bijvoorbeeld IP-adressen om te controleren vanuit welke regio's klanten en bezoekers op de websites van het Bedrijf navigeren.

Cookies van derden

Van tijd tot tijd schakelt OMAX derden in om niet-persoonlijk identificeerbare gebruiks- en volumestatistische gegevens van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken bij te houden en te analyseren. OMAX.com kan ook andere cookies van derden gebruiken om de prestaties van bedrijfsadvertenties te volgen. De aan derden verstrekte informatie omvat geen persoonsgegevens, maar deze informatie kan opnieuw in verband worden gebracht met bepaalde persoonsgegevens nadat het Bedrijf deze heeft ontvangen. Deze verklaring inzake gegevensbescherming heeft geen betrekking op het gebruik van cookies van derden.

5. Openbare forums, Doorverwijzing van een Vriend(in) en Testimonials van Klanten

OMAX kan bulletinboards, community's, forums, blogs (www.drolsenslab.com) of een livechatfunctie op de websites van het Bedrijf aanbieden. Alle persoonlijk identificeerbare gegevens die u op een dergelijk forum verstrekt, kunnen gelezen, verzameld of gebruikt worden door anderen die deze forums bezoeken, en kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. OMAX is niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare gegevens die u verkiest te verstrekken op deze forums.

OMAX plaatst een lijst van klanten en testimonials op de websites van het Bedrijf ("Klant in de Spotlight, Succesverhalen van Klanten, Testimonials van Klanten") die gegevens bevatten zoals namen en titels van Klanten. OMAX verkrijgt de toestemming van elke Klant alvorens gegevens op een dergelijke lijst te plaatsen of alvorens testimonials van de betreffende Klant te plaatsen. 

6. Delen van verzamelde gegevens

OMAX kan uw informatie delen met agenten van het Bedrijf, zodat deze agenten namens ons contact kunnen opnemen met klanten en bezoekers die contactgegevens hebben verstrekt. OMAX.com kan uw gegevens ook delen met agenten van het Bedrijf om de kwaliteit van de verstrekte gegevens te waarborgen. OMAX deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens met derden voor promotionele doeleinden van deze derde partijen.

OMAX behoudt zich het recht voor om persoonlijk identificeerbare gegevens van de klanten of bezoekers van het Bedrijf openbaar te maken indien de wet dit vereist of indien het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van het bedrijf te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure.

7. Communicatievoorkeuren

OMAX biedt klanten en bezoekers die contactgegevens verstrekken een middel om te kiezen hoe het bedrijf de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt de ontvangst van marketing en niet-transactionele communicatie beheren door te klikken op de link "uitschrijven" onderaan de marketingmails van het Bedrijf. Bovendien kunt u een verzoek met uw communicatievoorkeuren sturen naar omax@OMAX.com. Klanten kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactie-e-mails met betrekking tot hun account bij OMAX of OMAX Support.

8. Rechten van de betrokkene

Alle personen hebben het recht te weten welke persoonsgegevens OMAX/Hypertherm over hen heeft verzameld. Om een formeel verzoek om die gegevens in te dienen, belt u naar 844-916-1304 of vult u dit Data Subject Rights Request-formulier (link is https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74304/index.html) (uitsluitend beschikbaar in het Engels en Spaans)

9. Beveiliging

De webgebaseerde klantenondersteuning van OMAX gebruikt met een wachtwoord beschermde veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, om de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en om het juiste gebruik van uw accountgegevens te helpen garanderen. Voor toegang tot de Support-sectie zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord vereist. OMAX implementeert ook een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificaties.

10. Wijzigingen in deze verklaring inzake gegevensbescherming

OMAX behoudt zich het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. Als we besluiten onze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen, dan maken we die wijzigingen op deze pagina bekend. Op deze manier weet u altijd welke gegevens we verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

11. Contact met ons opnemen

Vragen over deze verklaring inzake gegevensbescherming of over de gegevensverzameling via de websites van het Bedrijf kunt u mailen naar omax@omax.com.