Hoe werken watersnijmachines?

Learn About Waterjets

MEER INFO OVER WATERSNIJMACHINES

HOE WERKEN WATERSNIJMACHINES?

Hogedrukpomp1Snij-kop2Mondstuk abrasieve waterstraalmachine3Opvangreservoir4Schuurmateriaaltrechter5X-Y traversesysteem6Computergestuurde controller7

POMPEN

Watersnijsystemen gebruiken de oudere, complexere hydraulische versterkerpomp of de nieuwere, eenvoudigere, met krukas aangedreven triplex-plunjerpomp. Krukaspompen zijn efficiënter dan versterkerpompen, omdat ze geen energieverslindend hydraulisch systeem nodig hebben. De krukasaandrijving is een zuiver mechanisch, direct aangedreven systeem met minimale wrijvingsverliezen. Hierdoor zijn rendementen tussen 85% en 90% gebruikelijk. Dit betekent dat 85% of meer van het aan de aandrijfmotor geleverde elektrische vermogen daadwerkelijk aan het snijmondstuk wordt geleverd, in vergelijking met de typische 65% of minder van een versterkerpomp. In het verleden hadden versterkerpompen het voordeel dat afdichtingen en terugslagkleppen een langere levensduur hadden. Door voortdurende verbeteringen in afdichtingsontwerpen en -materialen en de ruime beschikbaarheid en lagere kosten van keramische klepcomponenten is het nu mogelijk een krukaspomp van 60.000 PSI (4137 bar) te gebruiken. Deze pomp heeft lange onderhoudsintervallen en een uitstekende betrouwbaarheid.

OMAX gebruikt voor al zijn systemen uitsluitend hoogefficiënte via direct aangedreven krukaspompen. Een direct aangedreven pomp is efficiënter dan een traditionele hydraulische versterkerpomp. Netto kan een direct aangedreven pomp dus meer vermogen leveren aan het snijmondstuk, hetgeen resulteert in sneller snijden. De pomp is stil en schoon, zonder risico op rommelige hydraulische lekken. Bovendien is een direct aangedreven pomp eenvoudig te begrijpen, zijn problemen gemakkelijk op te sporen en op te lossen en is de pomp eenvoudig te onderhouden. De OMAX EnduroMAX-pomp heeft een preventief onderhoudsinterval van 1000 uur en biedt een betrouwbare werking tegen lage kosten.

Originele afbeelding
Gewijzigde afbeelding
Met behulp van een robijn of diamantricht de opening onder hoge drukhet water. De diameter van de openinghelpt de snijbreedte te bepalen(snijvoeg). Hoe kleiner de opening, des tekleiner de snijbreedte (snijvoeg).JuweelopeningDe waterdruk wordt opgewektbij de pomp en gaat naar debehuizing van het mondstukvia de hogedrukleiding. De waterdrukis variabel bij de pomp.Water onder hoge drukHet invoeren van een schuurmateriaal (meestalgranaat) om een mengsel te makenwaarmee bijna elk materiaal kan wordengesneden. Schuurmateriaal wordt ingedeeldop basis van korrels, vergelijkbaar met schuurpapier,waarbij 80 het grofst is endaarna steeds fijner.Invoer van schuumateriaalAls het schuurmateriaal en het water bij elkaar komen,dan wordt het mengsel door demengbuis geleid om het materiaal te snijden.De mengbuizen variëren in grootte, afhankelijk vande waterdruk, het schadevergoedingsclaim en detoepassing. Net als bij de juweelopening geldt:hoe kleiner de diameter van de meng-buis, des te kleiner de snijbreedte (snijvoeg).Mengbuis

MONDSTUK ABRASIEVE WATERSTRAALMACHINE

Alle mondstukken werken volgens hetzelfde basisprincipe als een mondstuk voor vloeistofstralen, die voor het eerst werd gepatenteerd in 1936 (octrooi 2.040.715). De moderne configuratie is weergegeven in het diagram rechts.
Let op: voor een mondstuk voor alleen water, bedoeld om zachte materialen te snijden, komen de mengkamer en de buis te vervallen. Alleen de coherente waterstraal snijdt het materiaal.
Om het mondstuk van een abrasieve waterstraalmachine efficiënt te laten snijden en de levensduur van de componenten te verlengen, is het cruciaal dat de juweelopening zorgvuldig uitgelijnd is in de behuizing van het mondstuk. Alle OMAX-mondstukken zijn af fabriek uitgelijnd en individueel getest om een efficiënt snijproces en een lange levensduur te garanderen.

Neem voor meer informatie contact op met de OMAX-dealer bij u in de buurt Neem contact op met de distributeur