Polityka prywatności OMAX

Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązujące od 23 maja 2018 r.

OMAX Corporation jest zobowiązana do ochrony prywatności informacji. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje praktyki zbierania informacji przez naszą firmę.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem: omax@omax.com.

1. Zakres gromadzenia danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje dane klientów zebrane z naszych stron internetowych: (www.omax.com, www.protomax.com, community.protomax.com, support.omax.com, marketplace.omax.com, global.omax.com), targów i wydarzeń, e-maili, telefonów i bezpośrednich interakcji z OMAX.

Strony internetowe OMAX Corporation mogą zawierać linki do innych stron internetowych. OMAX nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ani za zawartość innych stron internetowych. Firma zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności dla innych stron internetowych, aby zapoznać się z tymi praktykami.

2. Gromadzone dane osobowe

Dane gromadzone na temat klientów różnią się w zależności od źródła ich gromadzenia oraz przeznaczenia informacji. Przykładowo prośby o informacje na stronie internetowej wymagają podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu lub kodu pocztowego, jeśli ma to zastosowanie w danym regionie. Nazwa firmy i adres strony internetowej są opcjonalne. Niektóre obszary wsparcia wymagają numeru konta OMAX, numeru seryjnego maszyny (maszyn) oraz nazwy firmy.

Firma wykorzystuje zebrane od Państwa dane, aby odpowiedzieć na prośby o udzielenie informacji, informacji technicznych oraz wsparcia a także aby przekazać oferty lub informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. OMAX nigdy nie sprzeda Państwa danych osobowych osobom trzecim. OMAX może przekazać informacje do dystrybutora OMAX, jeśli uzna, że będzie on bardziej odpowiednią stroną do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. OMAX może również przekazać informacje o użytkowniku naszym partnerom finansowym na podstawie Państwa prośby.

Podczas poruszania się po stronach internetowych firma OMAX może również zbierać informacje za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi gromadzenia informacji, takich jak pliki cookies i sygnały nawigacyjne („Informacje o nawigacji po stronie internetowej”). Informacje o nawigacji po stronie internetowej obejmują standardowe informacje z przeglądarki internetowej (takie jak typ przeglądarki i język przeglądarki), adres protokołu internetowego („IP”) oraz działania podejmowane przez użytkownika na stronach internetowych firmy (takie jak przeglądane strony internetowe i klikane linki).

3. Wykorzystanie informacji zebranych przez OMAX

Firma wykorzystuje informacje o użytkowniku, aby odpowiedzieć na jego prośby. Na przykład, jeśli użytkownik wypełni formularz internetowy „Skontaktuj się z nami”, firma wykorzysta podane informacje, aby skontaktować się z nim w sprawie zainteresowania produktami OMAX.

Firma może również wykorzystywać informacje o użytkowniku do celów marketingowych. Przykładowo firma może wykorzystać podane przez Państwa informacje do kontaktu w celu wysłania danych dotyczących firmy i jej partnerów, takich jak informacje o produktach, promocjach lub wydarzeniach.

OMAX wykorzystuje informacje nawigacyjne o stronie internetowej do obsługi i ulepszania stron internetowych firmy. Firma może również korzystać z informacji nawigacyjnych po stronie internetowej w połączeniu z informacjami o użytkowniku, aby zapewnić mu spersonalizowane dane.

4. Informacje nawigacyjne po stronie internetowej

OMAX.com wykorzystuje powszechnie stosowane narzędzia zbierania informacji, takie jak cookies i sygnały nawigacyjne podczas poruszania się po stronach internetowych firmy („Informacje o nawigacji po stronie internetowej”). Ta sekcja opisuje rodzaje informacji nawigacyjnych na stronie internetowej, które firma może zbierać i sposób ich wykorzystywania.

Cookies (Ciasteczka) 

OMAX.com wykorzystuje pliki cookies, aby interakcje ze stronami internetowymi firmy były łatwe i przydatne. Kiedy użytkownik odwiedza jedną ze stron internetowych firmy, serwery OMAX wysyłają do jego komputera plik cookie. Same pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Rozpoznają one jedynie przeglądarkę internetową. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na identyfikację w OMAX.com, odpowiadając na ofertę promocyjną, otwierając konto w strefie wsparcia lub wypełniając formularz internetowy, pozostaje dla firmy anonimowy.

Istnieją dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe i trwałe. Cookies tymczasowe istnieją tylko podczas jednej sesji. Znikają one z komputera po zamknięciu oprogramowania przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Trwałe pliki cookies pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera.

Jeśli zdecydowali się Państwo na identyfikację na stronach internetowych OMAX, firma wykorzystuje sesyjne pliki cookies zawierające zaszyfrowane informacje, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację Państwa. Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się do naszego obszaru wsparcia, w jego przeglądarce umieszczany jest sesyjny plik cookie zawierający zaszyfrowany, unikalny identyfikator powiązany z jego kontem. Te pliki cookies dla sesji umożliwiają firmie jednoznaczną identyfikację użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu oraz przetwarzanie pobrań i żądań online. Pliki cookies dla sesji są wymagane do korzystania z obszarów wsparcia strony internetowej.

OMAX używa trwałych plików cookies, które tylko firma może odczytać i wykorzystać do identyfikacji przeglądarek, które wcześniej odwiedzały strony internetowe firmy. Kiedy użytkownik, który odwiedza strony internetowe OMAX, ma unikalny identyfikator związany z trwałym plikiem cookie, który firma umieszcza w jego przeglądarce internetowej. Firma szczególnie dba o bezpieczeństwo i poufność informacji przechowywanych w trwałych plikach cookies. Na przykład, firma nie przechowuje numerów kont ani haseł w trwałych plikach cookies. Jeśli użytkownik wyłączy w swojej przeglądarce możliwość akceptowania plików cookies, będzie mógł poruszać się po stronach internetowych firmy, ale nie będzie mógł z powodzeniem korzystać z obszaru wsparcia OMAX.com.

OMAX może wykorzystywać informacje z sesyjnych i trwałych plików cookies w połączeniu z podanymi przez użytkownika informacjami, aby dostarczyć mu informacje o firmie.

Sygnały nawigacyjne (Web Beacons)

OMAX używa sygnałów nawigacyjnych samodzielnie lub w połączeniu z plikami cookies do kompilacji informacji na temat korzystania przez klientów i gości ze stron internetowych firmy oraz interakcji z e-mailami od firmy. Sygnały nawigacyjne to przejrzyste obrazy elektroniczne, które mogą rozpoznać pewne rodzaje informacji na komputerze użytkownika, takie jak pliki cookies, czas kiedy użytkownik oglądał konkretną stronę internetową powiązaną z sygnałem nawigacyjnym oraz opis strony internetowej powiązanej z sygnałem nawigacyjnym. Na przykład OMAX może umieścić sygnały nawigacyjne w e-mailach marketingowych, które powiadamiają firmę, gdy użytkownik kliknie link w e-mailu, który kieruje go na jedną ze stron internetowych firmy. OMAX wykorzystuje sygnały nawigacyjne Web beacons do obsługi i ulepszania stron internetowych firmy oraz komunikacji e-mailowej.

Adresy IP

Kiedy odwiedzacie Państwo strony internetowe OMAX, firma gromadzi Państwa adresy internetowe („IP”) w celu śledzenia i kumulowania informacji nie pozwalających na identyfikację osoby. Na przykład strony internetowe OMAX wykorzystują adresy IP do monitorowania regionów, z których klienci i goście poruszają się po stronach internetowych firmy.

Pliki cookies osób trzecich

Od czasu do czasu OMAX angażuje strony trzecie do śledzenia i analizowania nieosobistych informacji statystycznych dotyczących użytkowania i objętości stron internetowych firmy. OMAX.com może również używać innych plików cookies stron trzecich do śledzenia wydajności reklam firmy. Informacje przekazywane osobom trzecim nie zawierają danych osobowych, ale informacje te mogą być ponownie powiązane z danymi osobowymi po otrzymaniu ich przez firmę. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje wykorzystania plików cookies stron trzecich.

5. Fora publiczne, akcje typu „poleć przyjaciela” i opinie klientów

OMAX może udostępniać tablice ogłoszeń, społeczności, fora, blogi (www.drolsenslab.com) lub czaty na żywo na stronach firmy. Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które zdecyduje się on podać na takim forum, mogą być czytane, gromadzone lub wykorzystywane przez inne osoby odwiedzające te fora i mogą zostać wykorzystane do wysyłania użytkownikowi niechcianych wiadomości. OMAX nie ponosi odpowiedzialności za informacje umożliwiające identyfikację osoby, które użytkownik zdecyduje się przesłać na tych forach.

OMAX zamieszcza na stronach internetowych firmy listę klientów i referencje („Informacje o klientach, sukcesy klientów, opinie klientów”), które zawierają takie informacje jak nazwiska i tytuły klientów. OMAX uzyskuje zgodę każdego klienta przed umieszczeniem jakichkolwiek informacji na takiej liście lub zamieszczeniem referencji. 

6. Udostępnianie zgromadzonych informacji

OMAX może udostępnić informacje przedstawicielom firmy, aby mogli oni skontaktować się z klientami i gośćmi, którzy podali informacje kontaktowe w naszym imieniu. OMAX.com może również udostępniać informacje o użytkowniku agentom firmy w celu zapewnienia jakości dostarczanych informacji. OMAX nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie handluje danymi osobowymi na rzecz stron trzecich dla ich celów promocyjnych.

OMAX zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych klientów lub gości firmy, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli firma ma podstawy sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw firmy i/lub do zastosowania się do postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego.

7. Preferencje komunikacyjne

OMAX oferuje klientom i gościom, którzy podają informacje kontaktowe, możliwość wyboru sposobu, w jaki firma wykorzystuje podane informacje. Użytkownik może zarządzać otrzymywaniem komunikatów marketingowych i nietransakcyjnych, klikając link „unsubscribe” (Odsubskrybuj) znajdujący się na dole wiadomości marketingowych firmy. Dodatkowo, można wysłać prośbę określającą preferencje użytkownika dotyczące komunikacji na adres: omax@OMAX.com. Klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania maili transakcyjnych związanych z ich kontem w OMAX lub wsparciem OMAX.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Wszystkie osoby mają prawo wiedzieć, jakie dane osobowe zgromadziła o nich firma OMAX/Hypertherm. Aby złożyć formalny wniosek o udzielenie tych informacji, należy zadzwonić pod numer: 844-916-1304 lub complete this Data Subject Rights Request form (link to: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74304/index.html) (dostępny tylko w języku angielskim i hiszpańskim.)

9. Bezpieczeństwo

Obsługa klienta na stronie internetowej OMAX wykorzystuje środki bezpieczeństwa chronione hasłem, aby chronić informacje przed nieautoryzowanym dostępem, utrzymać dokładność danych i pomóc w odpowiednim wykorzystaniu informacji o koncie. Aby uzyskać dostęp do obszaru wsparcia, wymagana jest nazwa użytkownika i hasło. OMAX wprowadza również zaawansowaną metodę zabezpieczeń opartą na dynamicznych danych i zakodowanych identyfikacjach sesji.

10. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

OMAX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie, aby użytkownik zawsze był świadomy, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy.

11. Kontakt z nami

Pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub praktyk informacyjnych stosowanych na stronach internetowych firmy należy kierować na adres e-mail: omax@omax.com.