Jak działa cięcie wodą?

Learn About Waterjets

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MASZYNACH DO CIĘCIA WODĄ

JAK DZIAŁA CIĘCIE WODĄ?

Pompa wysokiego ciśnienia1Głowicatnąca2Dysza strumienia wody ściernej3Zbiornik łapacza4Zbiornik ścierniwa5System trawersu X-Y6Kontroler PC7

POMPY

W systemach do cięcia wodą wykorzystuje się zarówno starszą, bardzie kompleksową hydrauliczną pompę wzmacniaczową lub nowszą, prostszą pompę nurnikowa triplex napędzaną wałem korbowym. Pompy korbowe są z natury bardziej wydajne niż pompy wzmacniaczowe, ponieważ nie wymagają absorbującego moc układu hydraulicznego. Napęd wału korbowego jest czysto mechanicznym systemem napędu bezpośredniego z minimalnymi stratami wynikającymi z tarcia, dlatego też typowa sprawność wynosi od 85% do 90%. Oznacza to, że 85% lub więcej mocy elektrycznej dostarczanej do silnika napędowego może być faktycznie dostarczone do dyszy tnącej, w porównaniu do typowej wartości 65% lub mniej w przypadku pompy wzmacniaczowej. Historycznie pompy wzmacniaczowe miały przewagę w postaci dłuższej żywotności uszczelnienia i zaworu zwrotnego, ale ciągłe doskonalenie konstrukcji i materiałów uszczelnień oraz szeroka dostępność i niższe koszty ceramicznych elementów zaworów umożliwiają obecnie eksploatację pomp z wałem korbowym w zakresie 60 000 PSI (4 137 barów) z długimi okresami pracy między cyklami konserwacji i doskonałą niezawodnością.

OMAX stosuje we wszystkich swoich systemach wyłącznie wysokowydajne pompy z napędem bezpośrednim napędzane wałem korbowym. Pompa z napędem bezpośrednim jest bardziej wydajna niż tradycyjna pompa ze wzmacniaczem hydraulicznym, dlatego może dostarczyć więcej mocy netto do dyszy tnącej, co skutkuje szybszym cięciem. Jest cicha i czysta, bez ryzyka niepożądanych wycieków hydraulicznych. Ponadto, pompa z napędem bezpośrednim jest prosta do zrozumienia, rozwiązywania problemów i konserwacji. Pompa OMAX EnduroMAX charakteryzuje się okresem pracy między przeglądami prewencyjnymi wynoszącym 1000 godzin, oferując najwyższy poziom niezawodności przy niskich kosztach eksploatacji.

Rysunek oryginalny
Rysunek zmieniony
Poprzez zastosowanie rubinu lub diamentukryza skupia wodę owysokim ciśnieniu. Średnica kryzypomaga określić szerokość cięcia(obrys). Im mniejsza kryza, tymmniejsza jest szerokość cięcia (obrys).Kryza z kamienia szlachetnegoCiśnienie wody jest generowanew pompie i przemieszcza się dokorpusu dyszy przez rurkęwysokiego ciśnienia. Ciśnienie wodyjest zmienne przy pompie.Woda pod wysokim ciśnieniemWprowadzanie materiału ściernego (zwykleścierniwa) w celu utworzenia mieszanki,która potrafi przeciąć prawiekażdy materiał. Ścierniwo ma kategoriegranulacji, podobne do papieru ściernegogranulacja 80 to ścierniwo gruboziarniste,poniżej tej wielkości jest coraz drobniejsze.Wlot ścierniwaWoda i ścierniwo,Mieszanka jest dostarczana przezrurkę mieszająca do cięcia materiału.Rurki mieszające mogą się różnić rozmiarem w zależności odciśnienia wody, mieszanki ściernej izastosowania. Podobnie jak w przypadku kryzy z kamienia szlachetnegoim mniejsza średnica rurkimieszającej, tym mniejsza jest szerokość cięcia (obrys).Rurka mieszająca

DYSZA STRUMIENIA WODY ŚCIERNEJ

Wszystkie dysze do strumienia wody ściernej wykorzystują tę samą podstawową zasadę działania, co dysza do strumienia cieczy, opatentowana po raz pierwszy w 1936 roku (patent 2 040 715). Nowoczesną konfigurację przedstawia schemat po prawej stronie.
Należy pamiętać, że w przypadku dyszy wykorzystującej tylko wodę, która jest przeznaczona do cięcia miękkich materiałów, komora mieszania i rurka są wyeliminowane, a spójny strumień wody sam przecina materiał.
Aby dysza strumienia wody ściernej mogła wydajnie ciąć i aby zwiększać żywotność komponentów, krytyczne znaczenie ma dokładne ustawienie kryzy z kamienia szlachetnego w korpusie dyszy. Wszystkie dysze OMAX są fabrycznie ustawione i indywidualnie testowane, aby zapewnić wydajne cięcie i długą żywotność.

Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą OMAX, aby dowiedzieć się więcej. Kontakt do dystrybutora